Rouman mapařem

Kouzelná hora

Rok: 2009
Měřítko: 1: 10 000
Ekvidistance: 5m
Výměra: 0,1km2
Mapový podklad: ZM, ortofoto
Mapováno pro: Magnus Orienteering
Mapová hlášenka: http://sosnov.ini.cz/maptab0.php?Cislo=090958E
Mapový archiv ČSOS: http://csos.tmapserver.cz/files/maps/5817a.jpg

5817a.jpg, 233kB

Webmaster: Roman Zbranek , mobil: +420 777 044 933, icq: 305-741-694