Rouman mapařem

Park of Liberty

Rok: 2012
Měřítko: 1: 4 000
Ekvidistance: 2m
Výměra: 0,5km2
Mapový podklad: ortofoto
Mapováno pro: Szegedi Vasutas
Mapová hlášenka: -
Mapový archiv ČSOS: -

park_of_liberty1.jpg, 12kB park_of_liberty2.jpg, 12kB park_of_liberty3.jpg, 12kB

Webmaster: Roman Zbranek , mobil: +420 777 044 933, icq: 305-741-694