Rouman mapařem

Nad sochou Svobody

Rok: 2013
Měřítko: 1: 10 000
Ekvidistance: 5m
Výměra: 1,3km2
Mapový podklad: ZM, ortofoto, laserscan
Mapováno pro: SKOB Kobra Vsetín
Mapová hlášenka: -
Mapový archiv ČSOS: -

Webmaster: Roman Zbranek , mobil: +420 777 044 933, icq: 305-741-694