Rouman mapařem

Lapač

Rok: 2012
Měřítko: 1: 4 000
Ekvidistance: 2m
Výměra: 0,03km2
Mapový podklad: ZM, ortofoto
Mapováno pro: Roman Zbranek
Mapová hlášenka: http://sosnov.ini.cz/maptab0.php?Cislo=121020Z
Mapový archiv ČSOS: -

lapac.jpg, 441kB

Webmaster: Roman Zbranek , mobil: +420 777 044 933, icq: 305-741-694