Rouman mapařem

Enstaberga

Rok: 2013
Měřítko: 1 : 15 000 (tisk 1 : 10 000)
Ekvidistance: 5m
Výměra: 5,0km2
Mapový podklad: laserscan, ortofoto
Mapováno pro: OK Hallen
Mapová hlášenka: -
Mapový archiv ČSOS: -

Enstaberga1.jpg, 21kB Enstaberga2.jpg, 21kB Enstaberga3.jpg, 21kB

Webmaster: Roman Zbranek , mobil: +420 777 044 933, icq: 305-741-694