Rouman mapařem

Bubosovo

Rok: 2011
Měřítko: 1: 4 000
Ekvidistance: 2m
Výměra: 0,2km2
Mapový podklad: ZM, ortofoto
Mapováno pro: SKOB Kobra Vsetín
Mapová hlášenka: http://sosnov.ini.cz/maptab0.php?Cislo=110987V
Mapový archiv ČSOS: -

bubosovo.jpg, 463kB

Webmaster: Roman Zbranek , mobil: +420 777 044 933, icq: 305-741-694